Szczegóły dotyczące pakietu NetPrestiż
Abonament miesięczny 59 PLN
Opłata aktywacyjna 99 PLN dla umowy na 12 miesięcy
1 PLN dla umowy na 24 miesiące
Czas trwania umowy 12 miesięcy albo 24 miesiące
Prędkość pobierania w dzień do 40 Mb/s
Prędkość pobierania w nocy od 00:00 do 08.00 do 60 Mb/s
Prędkość wysyłania do 768 kb/s
Liczba komputerów możliwych do podłączenia 5
Liczba zewnętrznych adresów 1
Limit pobierania danych brak
Limit kont e-mail 2
Limit pojedynczego konta e-mail/www 100MB
Liczba aliasów dla pojedynczego konta e-mail/www 2
Maksymalny rozmiar przesyłanej wiadomości do 20MB
Liczba kont na serwerze www* 1

*Nie dotyczy kont komercyjnych
Pojedyncze konto e-mail jest jednocześnie kontem www i dostępna pojemność jest współdzielona między nimi.

Powrót