Szczegóły dotyczące pakietu NetSilver
Abonament miesięczny 49 PLN
Opłata aktywacyjna 0 PLN
Czas trwania umowy 12 miesięcy
Prędkość pobierania w dzień do 6 Mb/s
Prędkość pobierania w nocy od 00:00 do 08.00 do 15 Mb/s
Prędkość wysyłania do 384 kb/s
Liczba komputerów możliwych do podłączenia 5
Liczba zewnętrznych adresów 1
Limit pobierania danych brak
Limit kont e-mail 2
Limit pojedynczego konta e-mail/www 100MB
Liczba aliasów dla pojedynczego konta e-mail/www 2
Maksymalny rozmiar przesyłanej wiadomości do 20MB
Liczba kont na serwerze www* 1

*nie dotyczy kont komercyjnych
pojedyncze konto e-mail jest jednocześnie kontem www i dostępna pojemność jest współdzielona między nimi.

Powrót