Blokada prezentacji numeru

logo - Blokada prezentacji numeru

Chcesz być niewidoczny przy dokonywaniu połączenia telefonicznego? Usługa CLIR jest właśnie dla Ciebie. Twój numer telefonu nie będzie wyświetlany podczas wybieranych przez Ciebie połączeń.

Możesz zastrzec prezentację swojego numeru korzystając z panela klienta, dzięki któremu zarządzasz swoimi usługami lub wystąpić do nas z wnioskiem o aktywację blokady.

Taki sam efekt braku prezentacji własnego numeru uzyskasz poprzedzając za każdym razem wybierany numer cyframi 920.

Domyślnie ustawiliśmy, iż połączenia realizowane są z prezentacją numeru, gdyż taki sposób gwarantuje ich wysoką jakość i poprawność realizacji.

Cyfrowa telefonia stacjonarna