Dokumenty związane z usługami

Wspólne dla wszystkich usług telekomunikacyjnych

Informacja o zmianach w Prawie Telekomunikacyjnym od 21.12.2020
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieci Blokowe – od 21.12.2020
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sieci Blokowe – od 21.12.2020
Klauzula informacyjna zasady przetwarzania danych Sieci Blokowe
Polityka ochrony danych osobowych Sieci Blokowe
 

Dotyczące internetu stacjonarnego kablowego

Regulamin promocji „Korzystaj za free”
Bonifikata – przyznane ulgi – „Korzystaj za free”
Regulamin promocji „Tanio i dobrze”
Bonifikata – przyznane ulgi – „Tanio i dobrze”
Regulamin promocji „Rok bez opłat”
Cennik podstawowy – „Możemy szybciej”
Cennik usług dodatkowych – „Możemy szybciej”
Bonifikaty – „Możemy szybciej”
Regulamin promocji „Złotówka za neta”
Cennik usług serwisowych
Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet kablowy
 

Dotyczące internetu stacjonarnego radiowego

Cennik podstawowy – łącza radiowe
Cennik usług dodatkowych – łącza radiowe
Bonifikaty – łącza radiowe
Cennik usług serwisowych
Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet radiowy
 

Dotyczące internetu mobilnego

Załącznik do umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych (internet mobilny)
Cennik usług internetu mobilnego
Instrukcja konfiguracji modemu
 

Dotyczące telefonu komórkowego

Załącznik do umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych (telefon mobilny)
Cennik usług telefonii komórkowej
 

Dokumenty archiwalne

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Sieci Blokowe – od 12.12.2018 r.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieci Blokowe – od 12.12.2018
Regulamin usług telekomunikacyjnych
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych