Usługi internetu mobilnego i telefonii mobilnej

P. Czy jest jakaś gwarantowana prędkość transmisji danych?
O.

Prędkość nie jest gwarantowana i zależy między innymi od warunków, w jakich klient korzysta z urządzenia, od ilości klientów, którzy korzystają w jednym czasie w tej samej lokalizacji.

P. Czy usługa działa na innych typach modemów niż oferowanych w Sieciach Blokowych? Czy aplikacja obsługuje inne typy modemów?
O.

Usługa działa na innych typach modemów. Natomiast aplikacja przeznaczona jest tylko dla rekomendowanego w instrukcji modemu.

P. Czy, aby się połączyć z Internetem potrzebuje login i hasło?
O.

Nie.

P. Czy po zakończeniu umowy należy zwrócić modem?
O.

Nie. Modem jest własnością Abonenta

P. Czym jest miesięczny limit na transfer danych przyznawany w ramach abonamentu?
O.

Miesięczny limit to mega lub gigabajty, które klient może wykorzystać na transmisję danych z pełną prędkością. Prędkość oraz liczba gigabajtów zależy od wybranego przez klienta abonamentu. Jeżeli w bieżącym okresie rozliczeniowym abonent wykorzysta miesięczny limit, nadal będzie mógł korzystać z Internetu. Koszt transjmisji będzie zgodny z Cennikiem Usług Mobilnych. Miesięczny limit automatycznie zostanie odnowiony z pierwszym dniem każdego cyklu rozliczeniowego.