FAQ – stacjonarne

Usługi internetu stacjonarnego

P. Jak zweryfikować czy brak dostępu do Internetu jest spowodowany błędem w konfiguracji systemu?
O.

W trybie konsoli systemu Windows, wpisujemy polecenie ping 127.0.0.1 (lub ping localhost) i naciskamy Enter.
Wywołanie powyższego polecenia w spolszczonej wersji systemu Windows, powinno dać odpowiedź podobną do zamieszczonej poniżej:

Badanie 127.0.0.1 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
 
Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms

 
Brak odpowiedzi oznacza zazwyczaj problem lub błąd w konfiguracji systemu Windows.
Powodem może być brak właściwie zainstalowanego interfejsu sieciowego (karty sieciowej lub karty Wi-Fi dla laptopów wyposażonych w obsługę sieci bezprzewodowych) – trzeba zainstalować sterowniki do karty sieciowej. Przyczyną może być też niepoprawnie skonfigurowany firewall (zapora ogniowa) lub program antywirusowy typu Internet Secutity, czasami inny program ingerujący w połączenia sieciowe (np. programy mające w założeniu poprawiać wydajność połączenia). Może to wynikać również z błędów w rejestrze lub plikach systemu operacyjnego – wtedy problem można rozwiązać przy pomocy odpowiedniego oprogramowania lub w ostateczności poprzez ponowną instalację systemu.

P. Jakie są skutki działania wirusów komputerowych?
O.

Skutki działania wirusów mogą być bardzo różne, np.:

 • uporczywa podmiana strony startowej w przeglądarce;
 • wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail (spam) do osób z listy kontaktów w programie pocztowym;
 • rejestrowanie i przekazywanie w sposób niewidoczny dla użytkownika informacji o jego działaniach i sposobach korzystania z komputera (w tym np. loginy i hasła do portali i usług finansowych, numery kart kredytowych);
 • wirusy często są przyczyną uszkodzenia plików systemowych, co skutkuje nieprawidłowym działaniem systemu (przestają działać niektóre funkcje lub programy);
 • obecnie powszechne są wirusy, które służą do wyłudzania środków finansowych np.: blokujące system w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego do momentu opłacenia określonej kwoty tzw. „okupu” lub udające program antywirusowy, który wykrywa w systemie rzekome wirusy lub błędy i zachęca do zakupu „pełnej” wersji w celu usunięcia zagrożeń lub naprawienia błędów;
 • istnieją wirusy, które z zarażonych komputerów tworzą tzw. botnety – zarażone komputery łączone są w wirtualne grupy celem wykorzystania ich wspólnej mocy obliczeniowej przez przestępców do różnych zastosowań np.: masowe rozsyłanie niepożądanych wiadomości (spam), łamanie zabezpieczeń, ataki DDoS na serwery i usługi – zarażony komputer w takiej sytuacji może pracować wolniej, gdyż jego moc obliczeniowa jest używana bez wiedzy właściciela podobnie jak i przepustowość łącza internetowego;

Powyższe przypadki to tylko część szkód, jakie mogą wyrządzać wirusy, ale każdy z nich może utrudnić lub wręcz całkowicie uniemożliwić korzystanie z internetu, a nawet komputera. Aby zapobiec takim skutkom, należy używać programu antywirusowego z aktualnymi bazami wirusów w połączeniu z prawidłowo skonfigurowanym programem typu firewall (obie funkcje łączą zazwyczaj programy typu Internet Security).
W przypadku Windowsa XP bez zainstalowanego co najmniej SP2 (Service Pack 2), zaleca się również zainstalowanie łatek chroniących system przed szkodliwym działaniem wirusów typu Sasser (WindowsXP-KB835732-x86-PLK.exe) i Blaster (WindowsXP-KB823980-x86-PLK.exe).
W przypadku bardzo poważnego uszkodzenia systemu przez wirusy, (np. podmiana, uszkodzenie lub skasowanie plików systemowych), samo usunięcie wirusa zazwyczaj nie wystarcza. Do prawidłowego działania komputera i możliwości korzystania z internetu, konieczne może być przeinstalowanie systemu oraz ponowne zainstalowanie wszystkich niezbędnych sterowników (zwłaszcza do karty sieciowej) i potrzebnych programów.

P. Jakie czynności można sprawdzić samodzielnie przed zgłoszeniem awarii?
O.

Przed zawiadomieniem o awarii warto zweryfikować następujące rzeczy:

 • Czy kabel podłączony do komputera/routera nie ma uszkodzeń np. zgniecenie pod naciskiem mebli itp., uszkodzenie żył przewodu (najczęściej występuje przerwanie żył tuż przy wtyczce, jeśli kabel jest wpięty bezpośrednio do laptopa, który jest często przenoszony).
 • Przy połączeniach bezpośrednich (tzn. kabel dochodzący do mieszkania jest podłączony tylko do jednego komputera) – czy wtyczka RJ45 jest poprawnie wpięta do gniazda karty sieciowej w komputerze/laptopie – diody przy porcie karty sieciowej (jeśli takie są) powinny świecić/mrugać przy włączonym zasilaniu komputera/laptopa. Jeśli komputer ma więcej niż jedną kartę sieciową, należy upewnić się, że kabel jest podłączony do tej, która została skonfigurowana przy uruchomianiu usługi.
 • Przy połączeniach przez router – czy wtyczka RJ45 kabla dochodzącego od operatora wpięta jest do portu WAN (INTERNET) w routerze – powinna świecić/pulsować dioda sygnalizująca połączenie na porcie WAN. W sytuacji, gdy żadna z diod w routerze nie świeci, może oznaczać to, że zasilacz routera jest odłączony od zasilania 230V, lub zasilacz albo router jest uszkodzony.

Osoby lepiej zaznajomione z obsługą systemu operacyjnego mogą ponadto sprawdzić:

 • Czy karta sieciowa jest zainstalowana i włączona w systemie operacyjnym – prawidłowo zainstalowana karta widnieje i jest włączona w Połączeniach sieciowych1 (ikona reprezentująca kartę, powinna mieć w tle monitor(y) w kolorze niebieskim; kolor szary oznacza, że karta jest wyłączona), a w Menedżerze urządzeń2 w sekcji Karty sieciowe, widnieje co najmniej jedna karta sieciowa i nie wskazuje błędów (np. symbol wykrzyknika (!) przy ikonie). Ewentualna pozycja o nazwie Kontroler Ethernet, oznacza kartę rozpoznaną przez system operacyjny, do której nie posiada on właściwych sterowników – trzeba zainstalować je z nośnika dołączonego zazwyczaj do płyty głównej komputera.
 • Czy karta sieciowa pobiera z serwera DHCP poprawne ustawienia konfiguracji sieci (adres IP i inne parametry wymienione na protokole uruchomienia usługi dołączonym do umowy).
  Aby sprawdzić adres IP i pozostałe parametry, należy otworzyć Połączenia sieciowe1 a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie reprezentującej kartę sieciową, przez którą odbywa się połączenie z internetem i z menu podręcznego wybrać pozycję Stan3, a następnie kliknąć przycisk Szczegóły (w systemach Windows 2000/XP przycisk ten jest dostępny po przełączeniu na zakładkę Obsługa). W nowym oknie, które się pojawi znajduje się pole z informacjami o parametrach połączenia: Adres fizyczny (MAC), Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna, Serwery DNS (jeśli ramka nie zawiera wewnątrz żadnych danych, zazwyczaj oznacza to błąd systemu operacyjnego w komputerze np. zły sterownik lub jakiś program blokuje komunikację karty z systemem).
  Adres IP i inne parametry, można też sprawdzić przy pomocy poleceń z konsoli4 systemu Windows. W otwartej konsoli należy wpisać polecenie ipconfig /all i nacisnąć klawisz Enter – pojawią się informacje o zainstalowanych w komputerze kartach sieciowych i ich parametrach konfiguracji.
  Prawidłowy adres IP przy połączeniach kablowych bezpośrednich rozpoczyna się od 10.11.xxx.xxx lub 46.45.xxx.xxx, przy połączeniach radiowych bezpośrednich 10.120.xxx.xxx oraz 46.45.xxx.xxx, w przypadku połączenia przez router adres zazwyczaj rozpoczyna się od 192.168.xxx.xxx (adres rozpoczynający się od 169.254.xxx.xxx w żadnym przypadku nie jest prawidłowy i wymaga kontaktu z operatorem);
 • Czy interfejs sieciowy odpowiada na polecenie ping localhost (lub ping 127.0.0.1)
 • Czy komputer otrzymuje odpowiedź na polecenie ping z serwisów internetowych (ping nazwa_strony)

1 Aby wyświetlić Połączenia sieciowe, należy nacisnąć na klawiaturze jednocześnie klawisz z logo Windows (symbol chorągiewki) + R, następnie w pole Otwórz należy wpisać ncpa.cpl i nacisnąć klawisz Enter
2 Aby wyświetlić Menedżer urządzeń, należy nacisnąć na klawiaturze jednocześnie klawisz z logo Windows (symbol chorągiewki) + R, następnie w pole Otwórz należy wpisać devmgmt.msc i nacisnąć klawisz Enter
3 Jeśli pozycja Stan nie jest aktywna w menu kontekstowym, (tzn. napis jest koloru szarego), oznacza to, że karta nie jest podłączona do sieci np. kabel sieciowy jest odłączony (przy ikonie karty widnieje czerwony symbol X), lub karta jest wyłączona (monitory w ikonie reprezentującej kartę są koloru szarego).
4 Aby otworzyć konsolę systemu Windows, należy nacisnąć na klawiaturze jednocześnie klawisz z logo Windows (symbol chorągiewki) + R, następnie w pole Otwórz należy wpisać cmd i nacisnąć klawisz Enter (po zakończeniu prac w konsoli można ją wyłączyć wpisując polecenie exit i potwierdzając klawiszem Enter lub można zamknąć okno konsoli przyciskiem w jego górnym-prawym rogu).

P. Czym jest i w jaki sposób dokonać zmiany Abonenta?
O.

Zmiana Abonenta ma miejsce, gdy dotychczasowy Abonent nie może kontynuować umowy, przedstawi dokumenty potwierdzające to (np. umowa sprzedaży mieszkania) oraz wskaże osobę, która chce w jego miejsce podpisać nową umowę, oczywiście na dotychczasowym adresie. Umowa zawarta przez nowego Abonenta musi objąć co najmniej te same usługi, z których korzystał dotychczasowy Abonent. Do zmiany Abonenta konieczne jest wypełnienie dokumentu w Biurze Obsługi Klienta. Do Biura muszą udać się obydwie osoby zainteresowane zmianą. Zmiana abonenta jest przeprowadzana bezpłatnie.

P. Jak mogę aktywować usługę po blokadzie za niepłatności?
O.

Usługi zostaną odblokowane do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku. Dowody wpłat można również przesłać faksem lub pocztą elektroniczną.

P. Jak mogę otrzymać faktury VAT do rozliczenia rocznego?
O.

Faktury są wydawane na wniosek Abonenta. Można je odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

P. W jaki sposób mam dokonywać wpłaty?
O.

Wpłaty można dokonywać na drukach wydanych przy zawieraniu umowy. Można je również pobrać ze strony www.blokowe.pl/dokumenty, z możliwością wypełnienia i wydrukowania.
Na wniosek Abonenta możemy również wysłać druki pocztą tradycyjną. Najłatwiej jest dokonywać wpłat przez Internet, ale wtedy Abonent musi posiadać dostęp do swojego banku poprzez bankowość elektroniczną.

P. Czy posiadając usługę dostępu do internetu mogę korzystać z niej na kilku urządzeniach w domu (np. różne komputery, telefon, tablet, telewizor)?
O.

Tak, możliwe jest korzystanie z większej niż jedno liczby urządzeń po zainstalowaniu routera. Ze względów bezpieczeństwa, router musi zostać skonfigurowany przez dział techniczny firmy Sieci Blokowe. Urządzenia mające możliwość obsługi standardu WiFi łączą się z routerem bezprzewodowo, pozostałe urządzenia należy podłączyć przewodowo. W tym celu może być konieczne wykonanie dodatkowej instalacji wewnętrznej.

P. Czy potrzebny jest mi zewnętrzny (tzw. rutowalny) adres IP?
O.

W przypadku wykorzystywania dostępu do internetu głównie do przeglądania stron www oraz odbierania i wysyłania poczty e-mail, zewnętrzny adres IP nie jest niezbędny.
Publiczny adres IP przydaje się w przypadku niektórych gier sieciowych, ponieważ niektóre z nich przy zestawianiu sesji z innymi graczami preferują użytkowników z zewnętrznym adresem IP. Zewnętrzny adres IP, jest konieczny w przypadku potrzeby zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych w domu, np.: dysk sieciowy, kamera do nadzoru mieszkania, połączenie z komputerem (pulpit zdalny lub inne usługi).

P. Czy mogę mieć w swoim mieszkaniu Internet bezprzewodowo, bez kabla?
O.

Tak. Istnieje taka możliwość. Trzeba zakupić router, który należy skonfigurować u nas. Routery mamy w ofercie w promocyjnych cenach.

P. Ile kosztuje instalacja?
O.

Opłata instalacyjna zależy od pakietu wybranego przez Abonenta. Doliczana jest do pierwszego abonamentu, płatna do końca pierwszego okresu rozliczeniowego.

P. Kiedy można przyjść podpisać umowę?
O.

Jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

P. Jakie dokumenty są potrzebne aby podpisać umowę?
O.

W przypadku zawarcia umowy przez osobę fizyczną potrzebny jest dowód osobisty i posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Firmy powinny okazać wpis do ewidencji działalności gospodarczej i REGON.

P. Kiedy dokonywana jest instalacja oraz podłączenie Internetu u mnie w mieszkaniu?
O.

Instalacje wykonujemy w każdy wtorek oraz w każdy czwartek. Natomiast aktywacja usługi może nastąpić w dowolnym dniu roboczym.

P. Jak zamówić usługę?
O.

Należy udać się do naszego Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy.