Szczegóły dotyczące pakietu MetroM 1G
Abonament miesięczny 24,99 PLN
Opłata aktywacyjna 250 PLN
Czas trwania umowy 12 miesięcy
Limit pobierania danych do 1 GB
Limit kont e-mail 2
Limit pojedynczego konta e-mail/www 100 MB
Liczba aliasów dla pojedynczego konta e-mail/www 2
Maksymalny rozmiar przesyłanej wiadomości do 20 MB
Licza kont na serwerze www* 2

*Nie dotyczy kont komercyjnych
Pojedyncze konto e-mail jest jednocześnie kontem www i dostępna pojemność jest współdzielona między nimi

Sprawdź inne pakiety:

MetroM 100M

MetroM 1G

MetroM 2G

MetroM 4G

Powrót