Dodatkowe zalety instalacji światłowodowej

  • Projekt budowlany kabla nie jest wymagany – brak kosztu i czasu projektowania.
  • Niski koszt wykonania przyłącza i krótki czas od zlecenia do uruchomienia.
  • Dostępność usługi poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu technicznego.
  • W ofercie Operator nie zapewnia routera – zakończenie instalacji do gniazda urządzenia dostępowego.

Ulga za rachunek Elektroniczny

Abonament zawiera ulgę 5,00 zł za wyrażoną zgodę na rachunek elektroniczny

Ulga za komunikację marketingową

Abonament zawiera ulgę 5,00 zł za wyrażoną zgodę za komunikację marketingową