Oferta Internetu Światłowodowego jest ograniczona terytorialnie.
W ofercie Operator nie zapewnia routera – zakończenie instalacji do gniazda urządzenia dostępowego.
Odbiorcami usługi mogą być mieszkańcy bloków na osiedlu Pułanki (wyjątkiem jest blok numer 9), osiedlu Słonecznym, osiedlu Patronackim oraz osiedlu Sienkiewiczowskim i Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ulga za rachunek Elektroniczny

Abonament zawiera ulgę 5,00 zł za wyrażoną zgodę na rachunek elektroniczny

Ulga za komunikację marketingową

Abonament zawiera ulgę 5,00 zł za wyrażoną zgodę za komunikację marketingową