Komunikaty i ogłoszenia

> 9 listopada 2018 15:43   Zmiany w stosowanych wzorach dokumentów tj. Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10
maja 2018r. o zmianie Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1118) jesteśmy zobligowani do dokonania
zmian w stosowanych wzorach dokumentów tj. Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych oraz Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym, zmieniamy wzory umów, regulaminu oraz cennika.

Powyższe postanowienia wchodzą w życie 12 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie
proponowanych zmian tj. do 12 grudnia 2018 r. może doręczyć Operatorowi
pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian. Brak pisemnego
oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
związanej z ulgą przyznaną Abonentowi Operator uprawniony jest do
naliczenia Opłaty Wyrównawczej ze względu na fakt, że zmiana wynika
z przepisów prawa. ”

Zespół Sieci Blokowe

> 22 czerwca 2013 18:00   Awaria sieci w dniu 22 czerwca 2013r.

Szanowni Abonenci

W dniu 22 czerwca 2013r. około godziny 2:50 (w nocy), wskutek działania czynników zewnętrznych, wystąpiła awaria zasilania obwodu elektrycznego naszej sieci dostępowej. W wyniku zaistniałego zdarzenia, nastąpiła przerwa w dostępie do Internetu w całej sieci. Lokalizacja, a następnie natychmiastowa naprawa uszkodzonego urządzenia, zostały zakończone około godziny 9:30. W ciągu kolejnych 2 godzin, przywrócone zostało poprawne funkcjonowanie i dostęp do Internetu we wszystkich częściach sieci.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

> 28 maja 2013 08:05   Informacja o modernizacji sieci

Uprzejmie informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci teletechnicznej, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych:
29.05.2013 godz. 9.00 – 14.30 dotyczy klientów bloku nr 14,15 oraz bloków nr 17-51.
31.05.2013 godz. 9.00 – 14.30 dotyczy klientów bloku nr 17 oraz bloków nr 20-51.

Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

> 29 marca 2013 11:20   Wykaz placówek w których można bezpłatnie dokonywać wpłat.

Agencje PKO BP
ul. Sienkiewicza 64
ul. Sienkiewicza 20
os. Ogrody 37
ul. 11-Listopada 15
ul. Siennieńska 4

Oddziały PKO BP
ul. Rynek 8

> 13 lipca 2012 18:34   Informacja o awarii

W dniu 11 lipca podczas burzy wystąpiło wiele uszkodzeń naszej sieci strukturalnej.
Staramy się obecnie systematycznie naprawiać wszystkie połączenia.
Prosimy naszych klientów o wyrozumiałość.
Zgłoszenia można kierować do naszego biura bezpośrednio (także w sobotę 14.07.2012), telefonicznie 41 263 29 72, czy mail-owo na help@blokowe.pl.

> 1 czerwca 2012 21:07   Uruchomiliśmy nową stronę www

Dziś ruszyliśmy z nowym wyglądem naszej strony www. Wraz z poprawą strony estetycznej chcemy też, aby nowa strona była użyteczna dla Abonentów. Będziemy systematycznie wzbogacać ją w nowe funkcje i treści.