Udogodnienia w obsłudze osób niepełnosprawnych

Wybierz wielkość czcionki:AAA

Logo - NiepełnosprawniLogo - GłuchoniemiLogo - Język migowy

Kontakt telefoniczny 41 242 12 22       Kontakt mailowy help@blokowe.pl


UDOGODNIENIA W OBSŁUDZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Operator Sieci Blokowe udostępnia możliwość komunikacji audiowizualnej osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Osoba niepełnosprawna, zgłasza zamiar skorzystania z tego udogodnienia, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie następuje w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną.

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w godzinach pracy Biura Obsługi Abonenta w dniach roboczych, w godzinach 8-16. W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwy jest bezpłatny dojazd do miejsca zamieszkania takiej osoby.

Operator Sieci Blokowe udostępnia osobom słabowidzącym udogodnienie polegające na możliwości pokazania na monitorze komputera informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych, w formacie umożliwiającym zapoznanie się z informacjami.

Operator Sieci Blokowe udostępnia sporządzone na papierze, przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym, informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik i regulamin usług telekomunikacyjnych są udostępnione i sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.

Na życzenie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni, od dnia zgłoszenia, Operator Sieci Blokowe udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Operator Sieci Blokowe na każde życzenie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

– informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

– szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki,a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Operator Sieci Blokowe na każde życzenie osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia, przekazuje informację o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku obsługi osób niewidomych lub słabowidzących, informacje te są sporządzane w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Na życzenie osoby niepełnosprawnej Operator Sieci Blokowe odpłatnie oferuje urządzenie końcowe niezbędne do zapewnienia usługi telefonicznej.

W ramach usługi Opartor Sieci Blokowe oferuje pomoc we właściwym skonfigurowaniu i uruchomieniu urządzeń końcowych.

Przyjdź do nas
ul.Iłżecka 91 Ostrowiec Świętokrzyski
Zadzwoń do nas
41 242 12 22
Napisz do nas
biuro@blokowe.pl