FAQ

Pytania i odpowiedzi

Internet

Jakie czynności można sprawdzić samodzielnie przed zgłoszeniem awarii?

Przed zawiadomieniem o awarii warto zweryfikować następujące rzeczy:

– Czy kabel podłączony do komputera/routera nie ma uszkodzeń np. zgniecenie pod naciskiem mebli itp., uszkodzenie żył przewodu (najczęściej występuje przerwanie żył tuż przy wtyczce, jeśli kabel jest wpięty bezpośrednio do laptopa, który jest często przenoszony).

– Przy połączeniach bezpośrednich (tzn. kabel dochodzący do mieszkania jest podłączony tylko do jednego komputera) – czy wtyczka RJ45 jest poprawnie wpięta do gniazda karty sieciowej w komputerze/laptopie – diody przy porcie karty sieciowej (jeśli takie są) powinny świecić/mrugać przy włączonym zasilaniu komputera/laptopa. Jeśli komputer ma więcej niż jedną kartę sieciową, należy upewnić się, że kabel jest podłączony do tej, która została skonfigurowana przy uruchomianiu usługi.
– Przy połączeniach przez router – czy wtyczka RJ45 kabla dochodzącego od operatora wpięta jest do portu WAN (INTERNET) w routerze – powinna świecić/pulsować dioda sygnalizująca połączenie na porcie WAN. W sytuacji, gdy żadna z diod w routerze nie świeci, może oznaczać to, że zasilacz routera jest odłączony od zasilania 230V, lub zasilacz albo router jest uszkodzony.

Czy posiadając usługę dostępu do internetu mogę korzystać z niej na kilku urządzeniach w domu (np. różne komputery, telefon, tablet, telewizor)?

Tak, możliwe jest korzystanie z większej niż jedno liczby urządzeń po zainstalowaniu routera. Ze względów bezpieczeństwa, router musi zostać skonfigurowany przez dział techniczny firmy Sieci Blokowe. Urządzenia mające możliwość obsługi standardu WiFi łączą się z routerem bezprzewodowo, pozostałe urządzenia należy podłączyć przewodowo. W tym celu może być konieczne wykonanie dodatkowej instalacji wewnętrznej.

Czy potrzebny jest mi zewnętrzny (tzw. rutowalny) adres IP?

W przypadku wykorzystywania dostępu do internetu głównie do przeglądania stron www oraz odbierania i wysyłania poczty e-mail, zewnętrzny adres IP nie jest niezbędny.
Publiczny adres IP przydaje się w przypadku niektórych gier sieciowych, ponieważ niektóre z nich przy zestawianiu sesji z innymi graczami preferują użytkowników z zewnętrznym adresem IP. Zewnętrzny adres IP, jest konieczny w przypadku potrzeby zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych w domu, np.: dysk sieciowy, kamera do nadzoru mieszkania, połączenie z komputerem (pulpit zdalny lub inne usługi).

Jaka jest różnica pomiędzy połączeniem bezprzewodowym i przewodowym z siecią Internet?

Połączenie bezprzewodowe obarczone jest wieloma czynnikami, które mają znaczący wpływ na osiągane prędkości połączenia, m.in. szyfrowanie transmisji, prędkość synchronizacji z punktem dostępowym, szerokość kanału, liczba strumieni w połączeniu. Z powyższych czynników niektóre są zmienne np. prędkość synchronizacji co często skutkuje różnymi wynikami pomiarów.
Połączenie przewodowe zapewnia stałą stabilną prędkość połączenia między komputerem, a routerem i właśnie z tego względu jest zalecane do przeprowadzania pomiarów.
Ponadto, aby pomiary były rzetelne, powinny odbywać w określonych warunkach, m.in. niskie obciążenie procesora, bez innych urządzeń w sieci, na zasilaniu sieciowym.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://pro.speedtest.pl/ gdzie dostępne jest również narzędzie do przeprowadzania pomiarów tzw. certyfikowanych.

Czym różni się szybkość transferu/transmisji danych od przepustowości łącza?

Przepustowość łącza to „paczka” danych (ilość danych w jednej przesyłce), a szybkość transmisji danych (przepływność łącza) to prędkość, z którą ta „paczka” się przemieszcza.
Pojęcie przepustowość łącza nie oznacza szybkości transferu danych, czyli przemieszczenia danych z punku A do punktu B, a liczbę informacji, która może być przesłana przez łącze w określonej jednostce czasu.
Przykładowo – minimalna przepustowość do komputera na poziomie 10 521 kb/s oznacza, że ruch na łączu z sieci Internet do komputera użytkownika w określonej jednostce czasu (jednej sekundzie) odbywa się z wykorzystaniem minimalnych „paczek” informacji o wielkości 10 521 kb.
Takie paczki informacji mogą być transferowane, przemieszczane na łączu z punktu A do punktu B z przykładową maksymalną szybkości do 20 000 kb/s. Wartość do 20 000 kb/s jest wartością, która określa szybkość transmisji danych, czyli przepływność łącza.
Należy podkreślić, że potoczne rozumienie terminów przepływność łącza oraz przepustowość łącza bardzo często jest mylone i utożsamiane z szybkością transferu danych. W rzeczywistości pojęcia te odnoszą się do innych aspektów parametrów łącza internetowego i nie powinny być używane zamiennie.

Czy operator odpowiada za uszkodzony podczas burzy modem/router/komputer?

Nie, operator nie odpowiada za szkody powstałe w skutek tzw. siły wyższej.
Z siłą wyższą mamy do czynienia, gdy zdarzenie pochodzi z zewnątrz, ma charakter nadzwyczajny i nie da się go przewidzieć, a przy dołożeniu najwyższej staranności nie da się temu zdarzeniu zapobiec. Siłą wyższą mogą być np. wyładowania atmosferyczne.
W jak najlepiej rozumiany interesie abonenta jest zabezpieczenie modemu/routera/komputera przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.
Na rynku dostępne są urządzenia, które zabezpieczają modem/router/komputer przed przepięciami. Urządzenie takie włącza się w linię LAN/linię energetyczną w taki sam sposób jak przedłużacz kabla telefonicznego między gniazdem linii, a urządzeniem włączanym do linii.

Czym jest karta sieciowa i jaki ma wpływ na pomiar?

Karta sieciowa jest elementem komputera, który łączy go z siecią internetową i zapewnia przesyłanie danych przez medium transmisyjne (kabel lub fale radiowe).
Stosowane w komputerach osobistych karty sieciowe przeznaczone do podłączenia kablowego, pracują najczęściej w technologii Ethernet z prędkościami 100 Mb/s (Fast Ethernet) lub 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet). Należy pamiętać, aby zainstalowana w komputerze karta sieciowa pozwalała na uzyskanie prędkości dostarczanej przez dostawcę usługi. Na przykład komputer z kartą sieciową 100 Mb/s (Fast Ethernet) nie jest w stanie wykorzystać dostarczanej przez dostawcę prędkości usługi 300 Mb/s. Faktycznie karta sieciowa 100 Mb/s (Fast Ethernet) nie umożliwia nawet wykorzystania usługi o prędkości 100 Mb/s, ponieważ prędkość transmisji danych użytkownika (prędkość usługi) z przyczyn technicznych jest dla tych samych warunków niższa niż prędkość bitowa opisująca kartę sieciową.

Jak zabezpieczać się przed wirusami komputerowymi?

Do zwalczania wirusów służą programy antywirusowe oraz skanery wykrywające szkodliwe oprogramowanie (z ang. anti-malware scanners). Każda osoba, która używa komputera, tabletu lub smartfonu powinna korzystać przynajmniej z programu antywirusowego.
Aby zminimalizować ryzyko zainfekowania wirusem urządzenia z dostępem do Internetu, przede wszystkim:
1. Zainstaluj na komputerze/tablecie/smartfonie program antywirusowy.
2. Skanuj co jakiś czas całą zawartość twardego dysku programem antywirusowym.
3. Korzystaj z zapory sieciowej (ang. firewall – ściana ogniowa).
4. Nie otwieraj wiadomości e-mail od nieznanych nadawców i nie otwieraj podejrzanych plików.
5. Zablokuj wyskakujące okienka w przeglądarce internetowej.
6. Instaluj oprogramowanie wyłącznie z oryginalnych nośników.
7. Nie korzystaj z pirackich kopii gier i programów.
8. Pobieraj aplikacje i gry tylko z oficjalnych sklepów.

Co to jest skimming?

Przestępstwo skimmingu polega na kopiowaniu paska magnetycznego karty bankomatowej. Wyróżnić można trzy rodzaje skimmingu:
– kopiowanie karty przy okazji jej wykorzystania w bankomacie,
– kopiowanie karty w placówce handlowej,
– zdalne sczytywaniem karty gdy mamy ją przy sobie.

Jak można się ochronić przed skimmingiem?

Podczas operacji bankomatowych (wpłaty, wypłaty), przy wpisywaniu kodu PIN zawsze drugą ręką należy zasłaniać klawiaturę. Trzeba się także upewnić, czy osoby postronne nie znajdują się na tyle blisko, aby mogły podejrzeć PIN. Ważne jest także zwrócenie uwagi na wygląd bankomatu, czy nie są do niego doklejone lub przyczepione na magnes nietypowe elementy. Do skanowania kart wykorzystywane są nakładki, które przestępcy montują przy czytniku kart. Skanery takie z reguły wystają poza obudowę. Są najczęściej powiązane z nakładka na klawiaturę, której zadaniem jest sczytanie wpisywanego kodu PIN. Nakładka na klawiaturę, podobnie jak skaner, zazwyczaj wystaje poza obrys bankomatu. Niektóre bankomaty wyposażone są w antyskimmery. Są to wystające poza obudowę przezroczyste nakładki na czytnik kart, których zakończenie nie jest gładkie i ma uskok. Jeżeli cokolwiek podejrzanego znajduje się na bankomacie, najlepiej jest poinformować o tym bank lub policję. Odpowiednia informacja i dane kontaktowe są bankomacie.
Jeżeli w sklepie płacimy za zakupy kartą i wręczamy ją ekspedientowi, w żadnym momencie nie można jej tracić z oczu. W chwili nieuwagi możliwe jest szybkie zeskanowanie karty w przenośnym skanerze. Podobnie jak w bankomacie, wpisując kod PIN na terminalu, drugą ręką trzeba zasłonić klawiaturę. Należy się także upewnić, że inne osoby w kolejce nie są zbyt blisko. Elektroniczni kieszonkowcy mogą być również wyposażeni w czytniki, które skanują karty na odległość. Aby zabezpieczyć się przed tym, dobrze jest nosić kartę w specjalnym etui, które uniemożliwia skanowanie. By kontrolować oszczędności warto zachowywać potwierdzenia operacji, które później można porównać z wyciągami generowanymi przez bank. Można również zastanowić się nad wyłączeniem możliwości płatności kartą bez potwierdzania kodem PIN.

Wysłałem operatorowi oświadczenie, iż wypowiadam umowę, i jednocześnie odłączyłem internet. Jednakże jak się okazuje, operator dalej wystawia faktury – czy ma on do tego prawo? Na jakiej podstawie?

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. DzU z 2014 r., poz. 243 ze zm.) nie określa, jakie powinny być terminy i skutki dokonania wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że kwestie te powinny rozstrzygnąć strony w umowie.

Wypowiedzenie umowy nie jest skuteczne z dniem jego dokonania, musi upłynąć określony umownie okres, aby umowa została zakończona. Operator Sieci Blokowe w swoim regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przewiduje, że wypowiedzenie jest skuteczne w terminie 30-dniowym liczonym na koniec okresu rozliczeniowego (miesięcznego). Oznacza to, że złożenie wypowiedzenia na początku miesięcznego okresu rozliczeniowego powoduje związanie umową nie tylko przez ten cykl, lecz także następny. Odłączenie modemu nie oznacza jednak, że nie trzeba płacić, bo należność z tytułu abonamentu przysługuje operatorowi za cały okres wypowiedzenia.

W jakim terminie operator ma obowiązek rozpocząć świadczenie usługi (jak długo muszę czekać na podłączenie internetu)?

Termin uruchomienia dostępu do internetu u nowego klienta powinien zostać określony w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego w umowie o świadczenie tego typu usług powinny znaleźć się postanowienia określające termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług.

Cyfrowa Telefonia stacjonarna

Czy w usłudze telefonii stacjonarnej działa prezentacja numeru połączenia przychodzącego?

Tak. Usługa taka działa na telefonach ją obsługujących, zgodnych z wymaganiami wytyczonymi przez UKE. Numer telefoniczny osoby dzwoniącej może się nie wyświetlić w sytuacji, gdy abonent realizujący połączenie ma uruchomioną blokadę prezentacji numeru, lub centrala z której inicjowane jest połączenie nie przekazuje takiej informacji.

Z jakiego telefonu można korzystać w usłudze telefonii stacjonarnej?

Można korzystać z każdego telefonu z wybieraniem tonowym, przeznaczonego do użytku w sieciach telefonii stacjonarnej. Telefon stacjonarny powinien mieć świadectwo homologacji albo certyfikat, deklarację lub znak zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wydany przez UKE. Brak takiego świadectwa lub certyfikatu powoduje, że telefon lub niektóre usługi (na przykład CLIP – prezentacja numeru osoby dzwoniącej) mogą nie działać.

Czy możliwe jest wykonywanie połączeń na numery o podwyższonej/obniżonej płatności?

Tak. Można wykonywać połączenia telefoniczne na numery z puli 0-70x, 0-80x i innych. Tego rodzaju połączenia można również blokować i odblokowywać. Mechanizm blokowania pomaga zabezpieczyć linię telefoniczną przed niekontrolowanym wzrostem kosztów połączeń.

Czy można wysyłać i odbierać faksy?

Tak. Posiadając urządzenie z funkcją faksu, możliwe jest nadawanie oraz odbiór faksów. W przypadku braku odpowiedniego urządzenia, możliwy jest odbiór faksów poprzez usługę fax2mail – odebrany fax przychodzi w postaci załącznika w formacie pdf do wiadomości e-mail. W podobny sposób, bez posiadania maszyny faksowej można wysyłać tradycyjne faksy nadając je w formie zwykłej wiadomości e-mail z załącznikiem pdf.

Jakie połączenia są realizowane w usłudze telefonii stacjonarnej?

W usłudze telefonii stacjonarnej można wykonywać połączenia do wszystkich krajowych publicznych sieci telefonii stacjonarnej, do wszystkich krajowych publicznych sieci telefonii komórkowej. Ponadto możliwe są połączenia do zagranicznych sieci telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Z jakich sieci telefonicznych, od jakich operatorów można przenieść numer telefonu stacjonarnego do waszej sieci?

Na pewno z wszystkich działających w Ostrowcu Świętokrzyskim. A praktycznie od wszystkich krajowych operatorów.

Czym się różni telefon stacjonarny w Sieciach Blokowych od telefonu w Orange lub Netii?

Z punktu widzenia użytkownika nie różni się niczym. No może poza jedną rzeczą. Nasze linie telefoniczne charakteryzują się znacznie niższą ceną abonamentu od wymienionych w pytaniu. Dostarczone przez nas gniazdko naścienne jest identyczne. Nasze linie telefoniczne nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń. Wszystko działa z klasycznym analogowym aparatem telefonicznym. Wprawdzie usługę nazywamy „cyfrową telefonią”, ale tutaj bardziej chodzi o cyfrową transmisję w sieci telekomunikacyjnej. A aparaty telefoniczne powinny być klasyczne, analogowe.

Co mogę zrobić, gdy nie działa telefon?

Upewnij się, że baza aparatu nie stoi blisko ewentualnych źródeł zakłócenia, np. modemu, telewizora, głośnika. Sprawdź czy przewód telefoniczny jest podłączony do właściwego gniazda w modemie. Sprawdź czy pozostałe kable są właściwie podłączone. Zrestartuj modem odłączając go z prądu, odczekaj 30 sekund i sprawdź czy usługa działa poprawnie. Jeśli te wskazówki nie pomogły, skontaktuj się z nami.

Jak przenieśc numer do innego operatora?

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.

Czy operator może odmówic przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

Operator może odmówić przeniesienia numeru do nowej lokalizacji, jeśli nie ma warunków do podłączenia usługi. Jest to następstwem negatywnej weryfikacji, a szczególnie faktu, że wskazana lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci danego dostawcy usług.

Czy można przenieść numer komórkowy do sieci stacjonarnej i odwrotnie?

Nie, numery telefonów komórkowych mogą być przenoszone tylko w ramach sieci mobilnej, natomiast numery stacjonarne tylko na określonym obszarze geograficznym.

W jakim terminie abonent może złożyć reklamację?

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

Ile czasu ma operator na udzielenie odpowiedzi na reklamację?

Operator powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

Co zrobić, jeśli operator nie odpowiedział na reklamację w ciągu 30 dni?

W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na odpowiedź na reklamację uznaje się, że została ona uwzględniona.

zy operator może zablokować usługi z powodu nieopłacobej faktury?

Tak. Każdy operator w regulaminie świadczenia usług określa zasady postępowania w przypadku braku dokonania przez abonenta płatności.

Telewizja

Czy jeśli opłacam składkę (abonament) na rzecz Sieci Blokowe to muszę również dokonywać wpłat za abonament radiowo-telewizyjny?

Tak, tę kwestię regulują zapisy ustawy o radiofonii i telewizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał w dniu 12.07.1996 roku komunikat, zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, “za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobierane są opłaty abonamentowe. Natomiast telewidzowie i radiosłuchacze korzystający z sieci kablowych w Polsce, opłacają abonament bezpośrednio na rzecz tych stacji. Wysokość opłaty, ustalana na podstawie odrębnie zawieranych umów, uzależniona jest od wyboru oferty, zawierającej różne ilości programów zagranicznych i polskojęzycznych oraz kosztów utrzymania i konserwacji sieci rozprowadzającej program.

Czy wszystkie programy są nadawane cyfrowo?

Tak, nasza telewizja jest w pełni cyfrowa oznacza to, że dostarczamy ją do Twojego telewizora w takiej jakości w jakiej nadaje ją nadawca.

Czy do odbioru cyfrowej telewizj potrzebne są specjalne urządzenia?

Dostęp do multimedialnej platformy realizowany jest z wykorzystaniem cyfrowego dekodera. Urządzenie jest udostępniane abonentom według aktualnego cennika i warunków.

Czy mogę mieć telewizję w drugim pokoju?

Tak. Ale nie martw się, że będziesz musiał płacić pełny abonament. Dzięki usłudze MULTIROOM możesz mieć dodatkowy dekoder w niższej cenie abonamentu. Ważne jest to, że wszystkie programy jakie masz wykupione w podstawowej usłudze będziesz mieć dostępne na drugim dekoderze tylko przy opłacie miesięcznej za multiroom.

Czy muszę kupować nowy telewizor, aby odbierać sygnał cyfrowy?

Każdy odbiornik telewizyjny, który ma wejścia audio, video (chinch lub eurozłącze) można podłączyć do dekodera, który umożliwia korzystanie z usług telewizji cyfrowej. Nie ma więc potrzeby wymiany odbiornika tv.

Co zrobić, gdy w mój telewizor nie odbiera żadnych programów?

Proszę najpierw sprawdzić wizualnie stan instalacji w swoim mieszkaniu tj. czy nie wypadła wtyczka z odpowiedniego gniazda RTV lub telewizora, czy kabel połączeniowy nie jest uszkodzony. Proszę też sprawdzić, czy wszystkie rachunki za telewizję kablową są uregulowane, gdyż w przypadku zaległości nasi serwisanci mogli wyłączyć sygnał telewizyjny, Jeżeli nie zachodzi żaden z wyżej wymienionych warunków, to należy zgłosić usterkę w Biurze Obsługi Klienta podając adres, nr telefonu i rodzaj usterki.

Dlaczego pojawiają się stop klatki i piksele?

Takie problemy mogą występować podczas transmisji „na żywo”, zakłócenia pochodzą bezpośrednio od nadawcy programu. Czasami mogą też wynikać z problemów w komunikacji złącza HDMI.

Dlaczego mam komunikat „brak sygnału”?

Należy sprawdzić czy jest wybrane odpowiednie źródło sygnału na TV (HDMI, SCART, EURO – w zależności od użytego kabla do podłączenia dekodera z telewizorem) oraz okablowanie łączące TV z dekoderem (czy jest dobrze dociśnięte i nie jest luźne).

Dlaczego na telewizorze pokazuje się komunikat „brak dostępu”?

Komunikat „brak dostępu” występuje na kanałach, których nie ma w danym abonamencie.
Czasami zdarza się też, że komunikat “brak dostępu" pojawia się na wszystkich kanałach. Dzieje się to zwykle wtedy, kiedy przez dłuższy czas nie korzystaliśmy z dekodera (najczęściej więcej jak jeden miesiąc).
Jeśli komunikat „brak dostępu” jest na wszystkich kanałach to prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 41 242 12 22

Przyjdź do nas
ul.Iłżecka 91 Ostrowiec Świętokrzyski
Zadzwoń do nas
41 242 12 22
Napisz do nas
biuro@blokowe.pl