Polityka prywatności w Sieciach Blokowych

Nasza firma chroni prywatność osób korzystających z niniejszej strony i wszelkich podstron. Zarówno od strony technicznej jak i od strony organizacyjnej.

  • Żadne dane nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym.
  • Powierzone nam w trakcie używania strony dane przechowywane są na najwyższej klasy sprzęcie spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa danych.
  • W przypadkach wykrycia zachowań zagrażających bezpieczeństwu danych przez osoby działające wbrew prawu nasza firma współpracuje w policją, prokuraturą, sądami i innymi właściwymi instytucjami. Celem tej współpracy jest pomoc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.