Usługi głosowe

Telefonia IP posiada trzy główne atrybuty. Po pierwsze funkcję centrali telefonicznej pełni komputer, po drugie realizacja połączeń odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowej, zaś miejsce aparatów analogowych zajmują telefony IP. Rentowność rozwiązania wynika z faktu, że sieć komputerowa pełni jednocześnie rolę sieci telefonicznej. Transmisja głosu odbywa się dzięki technologii VoIP i sieci komputerowej co sprawia, że wydatki na rozmowy telefoniczne i połączenia faxowe w ramach rozproszonej struktury organizacyjnej są znikome. Co więcej, koszty połączeń w porównaniu z tradycyjnymi usługami telekomunikacyjnymi są nieporównywalne mniejsze.

Korzyści
Oszczędność czasu, pieniędzy i wielka wygoda
Funkcjonalności central
Przejdź poniżej aby sprawdzić wszystkie
SIP Trunk
Usługa która redukuje koszta połączeń telefonicznych
Grupy wywoławcze
Połączenie kilku numerów w grupę, prezentujących się jednym, wspólnym numerem głównym

Centrale telefoniczne

Wirtualna Centrala Sieci Blokowe to udoskonalona forma tradycyjnej centrali telefonicznej, która pozwala na efektywne zarządzanie komunikacją głosową

Zakres dostępnych funkcji

 • Grupy wywoławcze– połączenie kilku numerów w grupę, prezentujących się jednym, wspólnym numerem głównym.
 • Grupy przejmowania– przechwytywanie rozmów kierowa­nych do innych członków grupy.
 • Centreks– włączenie prostej zapowiedzi głosowej, korzy­stanie z numerów skróconych.
 • Provisioning– konfiguracja parametrów aparatów telefo­nicznych.
 • Poczta głosowa– wgranie pliku z wiadomością powitalną.
 • Przekierowanie połączeń– przekierowanie połączenia na określony numer telefonu.

Korzyści

 • Oszczędność pieniędzy – brak wydatku na fizyczną centralę.
 • Oszczędność czasu.
 • Wygoda – szereg funkcji usprawniających pracę.

Funkcjonalności central

 • Obsługa połączeń wychodzących/przychodzących.
 • Dodawania/usuwanie użytkowników.
 • Obsługa zapowiedzi głosowych.
 • Obsługa IVR (wybór opcji przez sygnalizację DTMF).
 • Autodetekcja FAX dla rozmów przychodzących oraz automatyczne przekierowania połączenia na FAX.
 • Nagrywanie rozmów wychodzących/przychodzących.
 • Sprawdzanie nagranych rozmów przez HTTPS, FTP.
 • Konfiguracja łącza backupowego – automatyczne wyjście połączenia przez inne łącze.
 • Obsługa numeracji wewnętrznej.
 • Obsługa numeracji zewnętrznej.
 • Przełączanie rozmowy – transfer ślepy i/lub transfer z zapowiedzią.
 • Mapowanie połączeń wychodzących/przychodzących.
 • Przekierowania połączeń warunkowe i bezwarunkowe.
 • Przechwycenie połączeń przychodzących
 • VoiceMail (automatyczna sekretarka) z możliwością wysyłania nagranych wiadomości przy pomocy poczty e-mail.
 • Wirtualny Fax, fax2mail-automatyczne odbieranie faxów oraz wysłanie dokumentu w formacie PDF na adres e-mail).
 • Konfiguracja zachowania centrali w zależności od pory godziny/dnia/miesiąca (różne zapowiedzi, różne mapowanie, itp.)
 • Blokada rozmów/wybranych kierunków dla wybranych użytkowników.
 • Blokada numerów o podwyższonej opłacie.
 • Tworzenie niestandardowych kontekstów.
 • Możliwość korzystania z centrali przez użytkowników zewnętrznych z zachowaniem numeracji wewnętrznej (zdalny pracownik).
 • Zapis wykazu rozmów do bazy danych.
 • Taryfikacja wspólna/oddzielna dla każdego użytkownika.
 • Biling online.
 • Przygotowanie profesjonalnych zapowiedzi wykorzystywanych w centrali (niezbędne jest dostarczenie).

SIP Trunk

Usługa ta dedykowana jest dla firm i przedsiębiorców, którym zależy na redukcji kosztów połączeń telefonicznych.

Skorzystaj z usługi SIP Trunk, która niesie wiele korzyści dla Twojej firmy:

 • Możliwość korzystania z numeracji pochodzącej z wielu stref numeracyjnych w jednym miejscu.
 • Brak opłat za połączenia wewnątrz firmy.
 • Możliwość przeniesienia numeracji od innych operatorów.
 • Zachowanie możliwości połączeń alarmowych mimo jednego miejsca dostępowego do usługi.
 • Łatwość konfiguracji.
 • Małe wymagania techniczne.
Przyjdź do nas
ul.Iłżecka 91 Ostrowiec Świętokrzyski
Zadzwoń do nas
41 242 12 22
Napisz do nas
biuro@blokowe.pl